StartupBoost – hvem er vi?

StartupBoost A/S er en ambitiøs strategisk satsning, hvor lokale virksomheder og Foreningen Business Kolding vil sikre viden, ressourcer og kapital til ambitiøse og lovende iværksættere i Kolding Kommune.

Vi ønsker at bidrage aktivt til fundamentet for vores og de kommende generationers velstand via iværksætteri. Det gør vi i samarbejde med entreprenører og iværksættervirksomheder ved at udvikle og understøtte eksekveringen af handlingsplaner, som kan indfri deres forretningspotentiale.

Investorerne i StartupBoost er Jørgen Schou fra Jørgen Schou Holding A/S, Ole Terkelsen fra OT Bolig- & Erhvervsudlejning, Gitte Dall Sølbeck fra DS Outsource, Jens Arkil fra Arkil Holding, Aller Aqua, Frank Birkegaard fra Carecon, Jan og Frank Eisby fra Vetaphone, Kim Hyldahl fra Mos Mosh, René Piper Laursen fra Park Styling, Søren Ravn fra Sjølund A/S, Pierre Legarth fra Pierre Ejendomme, Middelfart Sparekasse, Lars Høeg fra Bæklund Consult & Invest Aps, Christian Thomsen fra Dansk Gummi Industri, Morten Bugge fra Tulip Invest ApS, Sparekassen Kronjylland og Foreningen Business Kolding.

Læs investorernes statements om baggrunden for deres deltagelse i StartupBoost

Muligheder i StartupBoost

StartupBoost tilbyder investering og forretningsudvikling samt adgang til etablerede virksomheders ressourcer. Det kunne for eksempel være adgang til produktion af nul-serier eller knowhow.

I forbindelse med investering tilbyder vi også deltagelse i et udviklingsprogram. Udviklingsprogrammet er målrettet de bedste entreprenører og iværksættervirksomheder, der kan og vil skabe en virksomhed baseret på et dokumenteret behov. Vi investerer op til kr. 677.000 – ofte suppleret med ekstern finansiering.

Vi understøtter udviklingen af entreprenører og iværksættervirksomhed frem mod iværksættermodellens proof of business, hvilket vil sige frem til skabelse af omsætning, hvorefter det etablerede kapitalmarked kan tage over og medvirke til yderligere udvikling af forretningsidéen.

7/10

Lån

Vi har har udlånt til 7 virksomheder

6/10

Investering

Vi har har investeret i 6 virksomheder

Ansøgning

Udfyld din ansøgning for at komme i betragtning til investering eller lån.

Hvem kan søge?

StartupBoost er for lokale og lovende entreprenører og iværksættervirksomheder inden for Kolding Kommunes grænser. Ansøgerne skal have passion, ambition, energi og tålmodighed til at gå hele vejen. Din ansøgning skal dokumentere, at der er et identificeret behov, og at der er efterspørgsel på din løsning af behovet.

Før du indsender din ansøgning, vil det være en fordel at fastslå, hvor din virksomhed befinder sig pt. i forhold til iværksættermodellen, der kan ses herunder. Iværksættermodellens syv faser er gældende ved udvikling af enhver ny virksomhed eller forretningsenhed. Hvor er din iværksættervirksomhed i modellen?

Vi tilbyder investeringer til iværksættervirksomheder, som har proof of concept og står overfor at lave proof of sale. Hvilket vil sige lave de første salg, der beviser, at der er et marked. Herpå proof of business, hvilket vil sige, at der kan skabes en iværksættervirksomhed med en omsætning, der gør det muligt at udbetale lønninger og afvikle gæld m.m.

 • Iværksættermodellen

  Iværksættermodellens syv faser er gældende ved udvikling af enhver ny virksomhed eller forretningsenhed. 
  Hvor er din iværksættervirksomhed i modellen?

  Levevej

  På baggrund af positiv indflydelse træffer du et selvstændigt valg om at være lønmodtager, iværksætter elller begge dele.

  Idé

  Du identificerer et behov eller en problemstilling og får en idé til at indfri behovet eller løse problemet.

  Team

  Du sætter dit hold og danner det netværk, som sikrer dig et stærkt team, der kan realisere idéen.

  Proof of concept

  Du beviser, at din idé kan realiseres i virkeligheden. Dit produkt, din service eller dit koncept indfrier behovet eller løser problemet.

  Proof of sale

  Du beviser, at der er et marked for dit produkt, din service eller dit koncept ved at skabe salg.

  Proof of business

  Du begynder at drifte din iværksættervirksomhed og skaber salg, der sikrer, at du kan udbetale løn til dig selv og dit team.

  Skalering

  Du kender nu dine kunder og er klar til at få flere kunder samt at indfri din forretningsidés fulde potentiale.

  Ansøg om investering

  Ansvarlig investering

  Proces:
  1. Indsendelse af ansøgning og screening
  2. Præsentation af forretningsidé
  3. Eksekvering af handlingsplan
  4. Exit strategi

  Legater

  Her kan du ansøge om legat. Du kan downloade en arbejdsskabelon, som du kan arbejde i offline, inden du indsender din ansøgning. Ved nogle af spørgsmålene har du mulighed for at enten at skrive tekst eller indsende video. Hvis du vil indsende video, skal du indsætte et link til videoen (fx. YouTube, Vimeo eller Dropbox).

  Processen for legatansøgninger er:

  1. Indsendelse af ansøgning og screening
  2. Præsentation af forretningsidé
  3. Eksekvering af legatets handlingsplan
  4. Evt. ansøgning om lån efterfølgende

  Download skabelon

  Herunder kan du downloade arbejdsskabelonen.

  Eller

  Fakta


  Idéen

  Hvor langt er I med at udvikle idéen?  Legatmodtagelse

  Markedet

  Risiko


  Upload dokumentation (PDF)

  Team

  Illustration/link til video  Jeg har læst StartupBoosts ”Håndtering af persondata” og giver mit samtykke til at StartupBoost må behandle og anvende de oplysninger som jeg har opgivet.

  Eller

  Lån

  Her kan du ansøge om lån. Du kan downloade en arbejdsskabelon, som du kan arbejde i offline, inden du indsender din ansøgning. Ved nogle af spørgsmålene har du mulighed for at enten at skrive tekst eller indsende video. Hvis du vil indsende video, skal du indsætte et link til videoen (fx YouTube, Vimeo eller Dropbox).

  Processen for låneansøgninger er:

  1. Indsendelse af ansøgning og screening
  2. Præsentation af forretningsidé
  3. Eksekvering af lånets handlingsplan
  4. Tilbagebetaling efter aftale

  Download skabelon

  Herunder kan du downloade arbejdsskabelonen.

  Eller

  Fakta


  Idéen

  Hvor langt er I med at udvikle idéen?  Lånebevilling


  Aktivitetsplan.


  Lånafvikling

  Markedet

  Din forretningsmæssige gevinst

  Risiko


  Upload dokumentation (PDF)

  Team name

  Illustration/link til video  Jeg har læst StartupBoosts ”Håndtering af persondata” og giver mit samtykke til at StartupBoost må behandle og anvende de oplysninger som jeg har opgivet.

  Eller

  Aller Aqua

  StartupBoost er en unik mulighed for at komme tæt på nogle iværksættere, som har en ide de gerne vil udvikle, og som har energi og lyst til at starte noget selv, og det kan inspirere os.

  Foreningen Business Kolding

  StartupBoost A/S går her ind og tager et stort aktivt ansvar for vores fødekæde af iværksættere og nye virksomheder. Bestyrelsen i Foreningen Business Kolding vil gerne på foreningens vegne bidrage til at lovende tidlige iværksættere matches med lokale penge og lokale kompetencer - udtaler formand Claus Askjær.

  Kim Hyldahl, Mos Mosh

  Jeg er iværksætter, og glæder mig til at møde nogle spændende mennesker med drømme. Med den rigtige indstilling, drive og ide, kombineret med den rigtige rådgivning, behøver der ikke være langt fra idé til handling.

  Middelfart Sparekasse

  Nye idéer og nye virksomheder er afgørende for fortsat vækst. Finansieringen kan være en stor udfordring for mange iværksættere. Med StartupBoost kan vi både gøre de gode idéer endnu bedre, og vi kan hjælpe med finansieringen i virksomhedens første levetid. Det er vigtigt for alle - også Middelfart Sparekasse - og derfor er vi med i StartupBoost.

  René Piper Laursen, Bianco Footwear

  Det er et godt initiativ og et unikt team, som har ”committet” sig til StartupBoost! Her vil jeg gerne være med, fordi vi skal inspirere og inspireres af unge dygtige iværksættere med passion, idéer, visioner samt energi ud over det sædvanlige - og som vi bør kunne hjælpe til succes eller undgå unødig risiko.

  Pierre Legarth, PIERRE EJENDOMME

  StartupBoost er en attraktiv platform for dig som iværksætter, der brænder for din idé og for at skabe dynamik i Kolding. Som iværksætter handler det om at tilvejebringe en unik værdiskabelse som er profitabel for din virksomheds kunder. Men ingen forærer en noget - man skal selv tage det - og med StartupBoost kan vi nu flyve til månen sammen.

  Søren Ravn, Sjølund

  Det her er godt for iværksætterne og iværksættermiljøet. Som investor får jeg kontakt med stærke potentielle investeringscases den dag iværksætteren er bragt til det niveau, hvor det eksisterende kapitalmarked skal tage over. Jeg håber, at flere vil melde sig på banen og være med til her at sætte noget banebrydende nyt i gang.

  Frank Birkegaard, Carecon

  Lysten og interessen for iværksætteri, har altid været en del af mit DNA. Derfor har det været helt naturligt for mig at investere i StartupBoost, som er med til at løfte de nye iværksættere til næste niveau via penge og kompetencer fra investorgruppen.

  Morten Bugge, Tulip Invest ApS

  ...

  Christian Thomsen, Dansk Gummi Industri

  ...

  Lars Høeg, Bæklund Consult and Invest ApS

  ...

  Jens Skjøt-Arkil, Arkil Holding

  ...

  Jørgen Schou, Jørgen Schou Holding

  Det er vigtigt med et godt iværksættermiljø og en hjælpende hånd på vejen, der kan motivere iværksætteren ekstra.

  Ole Terkelsen, OT Bolig- og Erhvervsudlejning

  Jeg synes, det er utroligt inspirerende og givende at arbejde med iværksættere og håber at dette kan hjælpe nogle af disse start-ups til at udvikle sig fremtidens vækstvirksomheder.

  Gitte Dall Sølbeck, DS Outsource

  Jeg brænder for at arbejde med iværksættere. Med investeringen i StartupBoost er jeg med til at få gode ideer til at blive flyvefærdige.